Aanbiedingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Autorijschool Fokker
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle pakketten en diensten die autorijschool Fokker aanbied, autorijschool Fokker behoud zich het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijden aan te passen of te wijzigen.
1.) De leerling moet zich houden aan de gemaakte afspraken door de rijschool en moet zorgen dat hij op dat moment ook aanwezig is. De afspraken worden opgeschreven op een leskaart die de rijschool levert.
2.) Is de kandidaat niet aanwezig op het afgesproken tijd en/of plaats, dan wordt een volledige les in rekening gebracht. Hierop kan de rijschool individueel worden afgeweken. Dit naar gelang de reden van afwezigheid.
3) Als de kandidaat de les wilt afzeggen, kan dat maximaal 48 uur(werkdagen) van te voren. Voordat de les aanvangt. Afzeggen van de les kan niet via e-mail. Lukt dit niet dan brengt de rijschool een volledige les in rekening.
4) Het lesgeld dient 3 werkdagen voor de rijles op de rekening te staan.
5) Bij een lespakket mag de kandidaat in termijnen betalen. 1e termijn binnen 3 werkdag, en het tweede termijn, 3 werkdagen voor de 10e rijles ,derde termijn 3 werkdagen voor de 20e rijles.
6) Bij achterstallige betaling schakelt de rijschool een incasso bureau in. Dan komen alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten alsmede kosten voor de wettelijke rente in rekening voor de kandidaat.
7) Voor het aanvragen van een examen moet de kandidaat een eigen verklaring overleggen bij het c.b.r zelf aanvragen, en het examengeld moet vooraf betaald worden.
8) De kandidaat moet van te voren laten weten wanneer het examen niet kan plaats vinden i.v.m. school examens, vakantie, stage dagen, en etc. Gebeurt dit niet of te laat en het examen kan niet doorgaan, dan is de kandidaat zijn examen geld kwijt en dient hij/zij bij een volgend examen opnieuw het examen geld te voldoen.
9) Als de kandidaat op het praktijk of theorie examen niet de benodigde documenten kan overhandigen en het examen kan daardoor niet doorgaan, krijgt de kandidaat het examengeld niet terug en moet bij een volgende examen opnieuw het volledige examen geld vooraf worden betaald.
10) Wanneer het praktijk examen, door slechte weersomstandigheden of andere reden, uitgesteld wordt naar een later tijdstip, dan kan de rijschool als extra kosten een rijles in rekening brengen.
11) De rijschool kan tussentijdse prijsverhogingen doorvoeren. Dit geldt niet voor een pakket die van te voren is betaald. Daarop kunnen geen prijsverhoging worden toegepast.
12) Prijsafspraken volgens de prijslijst op deze website is bindend. Alle prijzen, vermeld op andere websites en folders, komen hiermee te vervallen.
13) Wanneer het praktijk examen niet wordt afgenomen omdat de lesauto kapot gaat, dan dient de rijschool het volledige praktijk examen + 2 rijlessen te vergoeden als compensatie.

Pakket voorwaarden

Bij het stoppen van de rijlessen door de kandidaat tijdens de rijopleiding volgt er geen terug betaling van de niet gevolgde lessen,t.t.t en examen.

Van het actiepakket blijven er 4 rijlessen staan voor, 2 uur voorrijden,1 uur autohuur t.t.t en 1uur autohuur examen.

Autorijschool Fokker
Burgemeester v.d Heidelaan 62
3451ZV Vleuten
030-2885296
www.autorijschoolfokker.nl
[email protected]