Category

Verkeerspro

‘Alles wat wij doen, is erop gericht de rijinstructeur te ontlasten’

By | Nieuws, Verkeerspro | No Comments

De dakborden van iQDrive Rijopleidingen duiken steeds vaker op in Nederland. In vier jaar tijd heeft de rijopleiding maar liefst 244 instructeurs aan zich weten te binden. Wie zitten achter deze onderneming en wat is hun werkwijze? RijschoolPro sprak met Bob de Boer, operationeel manager bij iQDrive. “Transparantie en eerlijkheid: dat willen we nastreven.”

Het kantoor aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam zit bomvol jonge medewerkers, het grootste deel met een headsetje op. Geen plekje in de kantoorruimte is onbenut gebleven. Het is tekenend voor het Rotterdamse bedrijf, dat de afgelopen jaren in een razendsnel tempo een serieuze plek heeft weten te bemachtigen binnen de branche. Bob de Boer is bij iQDrive Rijopleidingen het aanspreekpunt voor rijinstructeurs en vertelt over de werkwijze van de franchiseorganisatie.

Hoe is iQDrive Rijopleidingen ontstaan?

“De eigenaar begon in 2012 zijn eigen rijschool in Rotterdam, nadat hij bij een andere rijschool had gewerkt. Hij wilde graag uitbreiden en zocht hij naar samenwerkingen in de vorm van franchise. Eerst in Rotterdam, daarna de regio Den Haag en al gauw volgde de rest van Nederland. Ik ben in januari 2018 bij iQDrive Rijopleidingen begonnen als operationeel manager, maar ik ken het bedrijf en de eigenaar al langer. Het is een mooi concept.”

Hoe verklaar je de snelle groei van instructeurs? Heeft dat met jullie franchise-concept te maken?

“Ik denk dat dat wel een rol speelt. Ik krijg nog weleens cynische reacties als ik een instructeur een volle agenda garandeer. Pas op het moment dat ze met ons samenwerken en ook daadwerkelijk die volle agenda hebben, zien ze de kracht van onze organisatie. Instructeurs komen elkaar veel tegen bij CBR-centra. Wij merken dat er dan over ons gesproken wordt en dat instructeurs graag met ons in gesprek komen.”

Een instructeur is niet verplicht om leerlingen aan te nemen. Hij gaat zelf over zijn planning en kan dus prima eigen rijschool ernaast houden

Hoe ziet jullie samenwerking met instructeurs eruit?

“Alles wat wij doen, is erop gericht om de instructeur te ontlasten. Hij begeleidt de leerling naar het examen. Wij verwachten dat hij dat doet op een hoogwaardig niveau. Alle overige zaken zijn voor ons. Neem bijvoorbeeld de werving van kandidaten: veel instructeurs moeten het hebben van mond-tot-mondreclame; wij investeren in marketing.

Denk ook aan leerlingen die niet betalen: dat kan direct schade opleveren voor een rijschool. Wij hebben daar een hele debiteurenafdeling voor. Niet om leerlingen het vel over de oren te halen, maar juist om na te gaan waarom iemand het niet betaalt en hoe wij mee kunnen denken om toch het rijbewijs mogelijk te maken. Een instructeur die de hele week druk bezig is met rijles, heeft hier vaak geen tijd voor. Als onze instructeur ’s avonds thuiskomt, is hij ook echt klaar met werken.

Wij vragen de instructeurs niet om maandelijks een bedrag af te staan om onder onze naam te mogen rijden. Ze betalen ons via de pakketten van leerlingen: van het pakket levert de instructeur twee lessen fee in. Instructeurs zijn ook niet verplicht om bij ons leerlingen aan te nemen. We bellen altijd om te vragen of hij tijd heeft voor een nieuwe leerling. Hij gaat zelf over zijn planning en kan dus prima eigen rijschool ernaast houden.”

Hoe controleren jullie de opleiders?

“Wij houden ons in principe niet bezig met de werkwijze van de instructeur. Wel houden we een tot twee keer per jaar een evaluatiegesprek. Als er klachten zijn, hebben we dat al snel in de gaten en bespreken we die. Ook het slagingspercentage houden we in de gaten. Dat zegt niet alles, maar het is wel een indicatie. Als het nodig is, gaan we hierover met ze in gesprek.

Daarnaast zoek ik instructeurs op in het land, zonder dat aan te kondigen. Dan duik ik bijvoorbeeld ineens op in Heerenveen. Ik vind het belangrijk om te weten dat een instructeur er netjes uitziet. Ook de auto moet er goed uitzien. Het contact met de instructeurs is erg leuk. Waar je ook zit, in elke regio heb je andere omstandigheden en daarom ook andere gesprekken.”

Blijven jullie inzetten op groei?

“Het is goed dat je groeit, maar je moet voorkomen dat je werkzaamheden over het hoofd gaat zien. Van daaruit zijn we teruggegaan naar de basis. We nemen alle processen onder de loep en zijn deze continu aan het verbeteren: hoe kunnen we sommige zaken beter in de markt zetten, hoe kunnen we onze klanten nog beter bedienen?

De processen lopen voor 90 procent uitstekend, maar het gaat nu om de details.

Neem als voorbeeld de aanmelding van leerlingen. Het ideale plaatje is dat als een leerling vandaag bij ons binnenkomt, dezelfde dag nog wordt ingedeeld bij een instructeur. Daar gaan nu nog weleens een of twee dagen overheen. Dat vinden wij net te lang duren. De processen lopen voor 90 procent uitstekend, maar het gaat nu om de details. Die kunnen bepalen of je een goede, of een héle goede organisatie bent.”

We zijn een vooruitstrevende organisatie, we proberen altijd buiten de gebaande paden te lopen. Dingen gaan soms met vallen en opstaan, dat is overal zo en dat gebeurt ook bij ons. Maar we willen vooral een transparante en eerlijke organisatie zijn. Intern, maar ook naar onze klanten en onze instructeurs.”

Kun je een voorbeeld geven van die transparantie?

“Onder transparantie versta ik de deur van ons kantoor die altijd open staat. Geen aparte ruimtes om te vergaderen maar een open cultuur. Als er een probleem is maken wij dat bespreekbaar met elkaar. Gaan dingen goed, dan moet je dat ook uitspreken. We zijn een organisatie met jonge mensen en zijn soms best hard tegen elkaar. Alles met het idee om onze werkzaamheden te verbeteren.

Ik ben dan ook trots op de mensen met wie ik mag werken, zowel intern als extern. Je ziet ook in onze backoffice dat we allemaal bij elkaar zitten. Weliswaar wat druk af en toe, maar je kunt daardoor sneller schakelen en daardoor krijg ik ook veel mee van de dagelijkse werkzaamheden. Ook klanten die binnen stappen voor een vraag, staan gelijk op de werkvloer, net als de instructeurs die weleens langskomen. Hoe transparant wil je het hebben, zou ik bijna zeggen.”

Je zegt dat iQDrive Rijopleidingen terug gaat naar de basis: wil dat zeggen dat je geen nieuwe instructeurs meer zoekt?

“Zeker wel. Wij zijn altijd op zoek naar instructeurs die met ons willen samenwerken. Alles hangt met elkaar samen: als we meer instructeurs hebben, kunnen we leerlingen beter bedienen en de processen versnellen. Iedereen is welkom voor een kop koffie.”

Bron: Verkeerspro Auteur: Nadine Kieboom Publicatie datum: Thu, 04 Apr 2019 07:48:29 +0000 Read More

Fietssnelweg vaak niet veilig genoeg

By | Nieuws, Verkeerspro | No Comments

Snelfietsroutes zijn lang niet overal goed ingericht en zorgen zodoende nog vaak voor onveilige situaties. Dat concludeert de ANWB in een onderzoek naar negen ‘fietssnelwegen’ in heel Nederland. Een van de oorzaken is dat de wegen gedeeld worden met gemotoriseerd verkeer.

In het ideale geval is een snelfietsroute een breed fietspad – vier meter of breder – met weinig obstakels, flauwe bochten en zo min mogelijk kruisingen. Als er kruisingen zijn, heeft de fietser op de snelfietsroute voorrang. De fietssnelwegen staan hoog op de politieke agenda en worden gezien als een belangrijk middel om fietsgebruik te bevorderen. Er ligt al een netwerk aan fietspaden en de komende jaren komt daar nog eens 850 kilometer bij.

Maar deze paden zijn lang nog niet overal goed ingericht, concludeert de ANWB uit het onderzoek van 101 km snelfietsroute in negen provincies Zo bleken sommige paden te smal of staan er teveel obstakels op of langs het pad.

Gevaarlijke situatie

Bij alle paden zijn er stukken van de route die de fietser deelt met gemotoriseerd verkeer, ook wel ‘Auto te gast-wegen’ of ‘fietsstraten’ genoemd. Vooral gevaarlijk zijn, aldus de onderzoekers, kruisingen waar automobilisten niet goed worden gewaarschuwd voor fietsers, die vaak uit beide richtingen kunnen komen. Zeker op fiets/bromfietspaden, waar ook speed pedelecs – met topsnelheid van 45 km per uur – mogen komen. Bijvoorbeeld op de route Utrecht – Houten, via Nieuwegein: daar wordt maar bij vijf van de veertig kruisingen goed gewaarschuwd voor fietsers.

Voor fietsers onderling geldt volgens de onderzoekers op de meeste paden geen eenduidige voorrangsregeling: ook dat kan voor verwarring of erger zorgen. Nog een gevaarlijke situatie: bij de afrit van de A325 bij Arnhem kruist deze de snelfietsroute. Daarbij ontbreekt een waarschuwingsbord dat automobilisten attendeert op passerende fietsers.

Aanbevelingen

De ANWB heeft een lijst met aanbevelingen gedeeld met de provincies. Verschillende provincies en gemeenten hebben al laten weten verbeteringen aan te brengen op de onderzochte routes.

Lees ook: Rijden op een speed pedelec: ‘gedraag je niet als fietser’

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Wed, 03 Apr 2019 11:40:27 +0000

Read More

CBR vergoedt extra kosten voor spoedprocedure rijbewijs

By | Nieuws, Verkeerspro | No Comments

Wie door problemen bij het CBR te lang heeft moeten wachten op het rijbewijs, kan de kosten voor een spoedprocedure declareren bij het CBR. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dinsdag gemeld. Gemeenten rekenen circa 35 euro voor een spoedprocedure bij het aanvragen van het rijbewijs. Er zijn wel enkele voorwaarden gesteld aan deze regeling. Wie hiervoor in aanmerking komt, wordt geïnformeerd door het CBR.

Het CBR kampt nog altijd met de lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen. De minister heeft samen met het CBR en RDW gezocht naar een oplossing om het rijbewijs sneller te krijgen. Er zijn meerdere opties onderzocht. Een ervan is het terugvragen van de extra kosten van de spoedprocedure. Deze maatregel is praktisch haalbaar en per direct in te voeren, laat Van Nieuwenhuizen weten.

Voorwaarden

Wie hiervoor in aanmerking wil komen, moet aantonen dat hij op tijd is begonnen met de aanvraag. Dat wil zeggen dat hij minstens 90 dagen voor de verloopdatum van het rijbewijs een gezondheidsverklaring heeft ingediend bij het CBR en dat de betrokkene ‘voldoende proactief heeft meegewerkt aan eventueel benodigde vervolgstappen, zoals het ondergaan van aanvullend medisch onderzoek of een rijtest.’

Er wordt nog een voorwaarde gesteld: het rijbewijs is verlopen of verloopt uiterlijk zeven dagen na de dagtekening van de CBR-brief met de Verklaring van Geschiktheid-melding. Deze voorwaarde is gesteld omdat er anders voldoende tijd is voor een reguliere aanvraagprocedure bij de gemeente.

Tegemoetkoming

De extra kosten van de spoedprocedure kunnen achteraf met betaalbewijs van de gemeente bij het CBR worden gedeclareerd. Alle betrokkenen die in aanmerking komen, zullen daar door het CBR op worden gewezen. “Ik beschouw deze tijdelijke eenmalige tegemoetkoming als passend in het licht van het grote ongemak dat burgers door de uitvoeringsproblemen bij het CBR ervaren en het best passend bij de uitgangspunten zoals ik met uw Kamer heb besproken”, aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Verder blijft het CBR prioritair sturen op de verloopdatum van het rijbewijs. Dit houdt in dat de aanvragen van rijbewijzen, mits op tijd begonnen en waarvan de geldigheid op korte termijn zal verstrijken, als eerste worden behandeld.

Verlopen rijbewijs

De Tweede Kamer wilde weten of het mogelijk is om mensen te laten rijden met een verlopen rijbewijs, als de Verklaring van Geschiktheid al wel is geregistreerd in het rijbewijsregister. De minister heeft deze gedoogconstructie besproken met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit plan bleek niet haalbaar. “Een coulanceregeling maakt de handhaving complex en kan leiden tot problemen in de uitvoering. Bovendien zijn er twijfels over de juridische houdbaarheid van het voorstel. Ten slotte is de signaalwerking die uitgaat van het gedogen, namelijk dat mensen met een ongeldig rijbewijs mogen rondrijden, onwenselijk vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid.”

Lees ook: Brieven CBR met besluit over rijgeschiktheid niet verstuurd

Bron: Verkeerspro Auteur: Nadine Kieboom Publicatie datum: Tue, 02 Apr 2019 16:09:30 +0000 Read More

Amsterdamse snorfietser moet binnenkort de rijbaan op

By | Nieuws, Verkeerspro | No Comments

Snorfietsers in Amsterdam moeten vanaf maandag 8 april mét helm op de rijbaan rijden. De nieuwe regel geldt voor bijna alle straten binnen de ring A10. Om dit te verduidelijken, is een nieuw symbool ontwikkeld dat op de verkeersborden en wegmarkeringen komt te staan. 

Gemeenten mogen zelf bepalen of zij een helmplicht voor de snorfiets invoeren. Amsterdam is de eerste gemeente die daarvoor kiest. Het wordt namelijk steeds drukker op de smalle fietspaden. De gemeente wil met deze maatregel de verkeersveiligheid verbeteren. Ook moet het verplaatsen van de snorfietsers zorgen voor een betere doorstroming op het fietspad.

Boete

Er komen borden en tijdelijke wegmarkeringen, zodat snorfietsers weten waar ze precies de rijbaan op moeten. Aan de maximumsnelheid van de snorfiets verandert niets; deze blijft 25 kilometer per uur. De eerste twee maanden worden verkeersregelaars ingezet om de juiste weg te wijzen en te informeren. Daarna kunnen snorfietsers een boete krijgen voor het rijden op de verkeerde plaats op de weg of voor het rijden zonder helm. Deze bedraagt 95 euro, exclusief administratiekosten.

De gemeente vraagt automobilisten en andere weggebruikers rekening te houden met snorfietsers op de rijbaan. Dat houdt in: niet bumperkleven, snelheid aanpassen en alleen inhalen als het veilig kan. De gemeente plaatst ook voor deze groep weggebruikers borden om erop te wijzen dat snorfietsers op de rijbaan rijden.

Snorfietsen in de verkoop

De Volkskrant meldde onlangs dat jongeren als gevolg van deze maatregel massaal hun snorscooter te koop aanbieden. “Vooral tieners en twintigers, zij vrezen voor hun kapsel en vinden die helm het ergst”, meldt de krant. Sinds de bekendmaking van de maatregel, is de verkoop van snorfietsen teruggelopen. Tegelijkertijd lijkt de verkoop van bromfietsen toe te nemen. Ook zien lokale ondernemers meer vraag naar elektrische en gewone fietsen.

Lees ook: Tweede Kamer akkoord met motie landelijke helmplicht snorfietsers

Bron: Verkeerspro Auteur: Nadine Kieboom Publicatie datum: Tue, 02 Apr 2019 08:56:02 +0000 Read More

Vriendendienst bij theorie-examen pakt slecht uit voor Boxtelaar

By | Nieuws, Verkeerspro | No Comments

Het was zijn vriend tot drie keer toe niet gelukt te slagen voor het theorie-examen van het CBR. Daarom bood een 26-jarige man uit Boxtel aan om het namens hem te proberen. Dat plan mislukte. De man is vorige week veroordeeld tot 30 dagen cel en een taakstraf van 60 uur. 

De Boxtelaar had al een rijbewijs en dacht uit naam van zijn vriend gemakkelijk te kunnen slagen voor het theorie-examen. Op maandag 18 februari meldde hij zich bij het CBR-examencentrum in Rijswijk. Daar liet hij het identiteitsbewijs van zijn vriend zien.

De CBR-medewerker vertrouwde het niet omdat de foto behoorlijk afweek. De Boxtelaar werd toegelaten tot het examen, maar tegelijkertijd werd de politie ingeschakeld. Die wachtte de man na afloop op waarna hij uitleg mocht geven.

Gevolgen

De man vertelde dat hij dit als ‘vriendendienst’ had gedaan en dat hij niet wist dat dit strafbaar was. De officier van justitie was daar niet van onder de indruk. “Heeft u bedacht wat de gevolgen kunnen zijn als iemand onterecht een rijbewijs verstrekt krijgt? Dat kan de verkeersveiligheid ernstig in gevaar brengen.”

De politierechter besloot tot een gevangenisstraf van 30 dagen, waarvan 28 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 60 uur. “Daarnaast is het wenselijk dat hij zijn theorie weer gaat ophalen”, meldt het Openbaar Ministerie, “want ook daarvoor bleek hij gezakt”.

Lees ook: Taakstraf voor inzet dubbelganger bij theorie-examen CBR

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 01 Apr 2019 14:56:43 +0000

Read More

Boudewijn Bruinsma, oud-voorzitter Bovag Rijscholen, overleden

By | Nieuws, Verkeerspro | No Comments

Boudewijn Bruinsma, oprichter van Bruinsma Verkeersopleidingen en voormalig voorzitter van Bovag Rijscholen, is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft BOVAG maandag bekendgemaakt.

In 1999 werd Boudewijn Bruinsma penningmeester van de Bovag-afdeling die destijds nog Verkeersopleidingen Associatie Nederland (VAN) heette, tegenwoordig beter bekend als Bovag Rijscholen. Zes jaar later werd hij verkozen tot voorzitter. Deze functie bekleedde hij tot mei 2008. Als voorzitter was hij tevens lid van het hoofdbestuur van de brancheorganisatie.

Bruinsma Verkeersopleidingen

Bruinsma startte in 1970 met één lesauto het bedrijf dat nu Bruinsma Verkeersopleidingen heet en is uitgegroeid tot de grootste verkeersschool van Midden-Nederland. “Bovag heeft Boudewijn leren kennen als een gepassioneerd ondernemer en toegewijd bestuurder, die het vak van rijschoolhouder naar een hoger en professioneler niveau heeft getild en wij zijn hem dankbaar voor al hetgeen hij voor de branche heeft betekend. Bovag wenst de familie Bruinsma en iedereen die Boudewijn liefhad, veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.”

De uitvaart van Boudewijn Bruinsma vindt plaats in besloten kring.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Mon, 01 Apr 2019 09:52:56 +0000

Read More

CBR start nieuwe verdeling van theorie-examenplekken

By | Nieuws, Verkeerspro | No Comments

Het CBR start voor examens vanaf 1 augustus 2019 met een nieuwe verdeling van theorie-examenplekken voor opleiders. Dit zorgt voor een meer evenredige verdeling van examenplekken. CBR neemt deze maatregel in navolging van de eerder positief verlopen verdeling van de beroeps-praktijkexamens in 2018.

De afgelopen jaren is het aantal theorie-opleiders toegenomen. Het CBR ziet regelmatig dat grote hoeveelheden examenplekken worden gezocht en gekocht. Vanaf 1 augustus gaat de nieuwe regeling in en vervalt de huidige quotumregeling. Het CBR doet deze aanpassing in samenspraak met de brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB, de Klantenraad van het CBR en het ministerie van I & W. De nieuwe verdeling is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee het CBR de rijschoolbranche ondersteunt bij de gewenste professionalisering.

Voor theorie-examens die plaatsvinden voor 1 augustus geldt nog de huidige quotumregeling. A-, B- en AM-examens die plaatsvinden op of na 1 augustus, kunnen vanaf 1 mei 2019 volgens de nieuwe regels reserveren. Voor CCV kan dit vanaf 15 april 2019. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om vrije examencapaciteit te kopen voor examens vanaf 1 augustus.

De nieuwe verdeling houdt drie belangrijke veranderingen in. Het is alleen mogelijk om een A-, B- of AM-theorie-examen te reserveren op naam van de kandidaat en gekoppeld aan een specifiek product. Het is niet langer mogelijk om onderling te wisselen. Het reserveren van CCV examens (ook groepsreserveringen) blijft hetzelfde, maar de plekken zijn niet langer uitwisselbaar met A, B of AM.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 05 Apr 2019 12:26:54 +0000

Read More

Examencentrum verhuist van Middelburg naar Ritthem

By | Nieuws, Verkeerspro | No Comments

Het praktijkexamencentrum in Middelburg gaat vanaf maandag 17 juni over naar een nieuwe locatie. Het nieuwe examencentrum komt in Ritthem, een dorp in de gemeente Vlissingen. Het CBR heeft aan de Marie Curieweg een nieuwe ruimte gevonden.

Na de nodige verbouwingswerkzaamheden die volgende week van start gaan, worden met ingang van maandag 17 juni praktijkexamens (auto, motor, bromfiets en auto met aanhangwagen) afgenomen op de nieuwe locatie in Ritthem.

Het nieuwe praktijkexamencentrum ligt nabij de autosnelweg A58 bij afslag 40. Het bevindt zich op 7 kilometer afstand van de huidige examenlocatie aan de Kruitmolenlaan in Middelburg. Op de huidige locatie waren onvoldoende mogelijkheden om aan de huidige eisen te voldoen.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 05 Apr 2019 12:25:52 +0000

Read More

‘Word als instructeur dé expert op het gebied van ADAS’

By | Nieuws, Verkeerspro | No Comments

Steeds meer auto’s worden standaard uitgerust met rijhulpsystemen. De EU geeft het gebruik van ADAS nu een extra zetje door deze verplicht te stellen in nieuwe auto’s. Dat biedt kansen voor rijschoolhouders, vertelt Frank Hoornenborg van Bovag Rijscholen in zijn maandelijkse column.

“Nu Europa heeft besloten dat een flink aantal rijhulp- en veiligheidssystemen verplicht gaan worden in nieuwe personenauto’s, vrachtwagens en bussen, is het zaak dat wij als rijscholenbranche ons daar grondig op gaan voorbereiden. Op dit moment betreft het in veel auto’s nog een gadget, die vaak ook nog eens alleen in de luxe modellen wordt geleverd. Maar intussen is 45 procent van alle nieuwe personenauto’s die in 2018 in Nederland werden verkocht, al uitgerust met een automatisch noodremsysteem. Volgens de EU moeten alle wagens die vanaf 2022 nieuw ontwikkeld worden, zijn voorzien van rijstrookassistenten, dodehoekdetectie, alcoholsloten en nog veel meer. In 2024 geldt dat voor álle nieuwe voertuigen die dan te koop zijn.

Bij het ene merk betekent een noodremsysteem dat de auto tot een volledige stop komt, maar bij een ander merk wordt er slechts afgeremd tot 30 kilometer per uur.

Het is overigens wel zaak dat al die Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) straks een uniforme benaming krijgen en ook op dezelfde manier werken. Nu zien we dat autofabrikanten deze snufjes aangrijpen om er marketing mee te bedrijven en een noodremsysteem bij elk merk weer anders heet: Active City Braking, Front Assist, Automatic Emergency Brake… Bij het ene merk betekent zo’n systeem dat de auto tot een volledige stop komt, maar bij een ander merk wordt er slechts afgeremd tot 30 kilometer per uur. Uniformiteit hierin is dus van het grootste belang, want je moet er als bestuurder op kunnen vertrouwen dat zo’n verplicht en cruciaal systeem in je Opel hetzelfde werkt als in de Toyota waar je hem op inruilt. En dat de werking in de lesauto identiek is aan die in auto van paps en mams.

We weten nu dus dat dit er allemaal aan zit te komen en we weten ook dat heel veel voertuigen momenteel al zulke apparatuur aan boord hebben. We weten intussen ook dat de volledig zelfrijdende auto (op ‘niveau 5’) er waarschijnlijk nooit zal gaan komen. Autorijden gaat zeer zeker nóg veiliger worden, maar ook totaal anders en wellicht complexer. Aan ons rijschoolhouders de schone taak om dit alles in goede banen te leiden en ons te presenteren als dé experts; begin dan ook nú al met het verzamelen van alle relevante info, zodat u een grote kennisvoorsprong op kunt bouwen. In de tussentijd zal BOVAG ook met het CBR in gesprek blijven over hoe de examens moeten worden afgestemd op al deze ontwikkelingen.”

Frank Hoornenborg, voorzitter Bovag Rijscholen

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank Hoornenborg
Publicatie datum: Fri, 05 Apr 2019 06:19:34 +0000

Read More

Inschrijving voor Nationale Rijschooldag geopend

By | Nieuws, Verkeerspro | No Comments

Nog maar een kleine drie maanden te gaan: op 18 juni vindt de Nationale Rijschooldag plaats. Het jaarlijkse evenement voor de rijschoolbranche wordt deze keer gehouden bij 1931 Congrescentrum in ‘s-Hertogenbosch. Voor het eerst kunnen rijinstructeurs een WRM-bijscholing volgen op de Nationale Rijschooldag. Ook nieuw is het Ondernemersontbijt. Vanaf vandaag is het mogelijk om je in te schrijven.

De organisatie van de Nationale Rijschooldag is in handen van RijschoolPro. De opzet is zoals de bezoekers gewend zijn: op het buitenterrein kunnen instructeurs tientallen lesauto’s en motoren bekijken en een voertuig uitkiezen voor een testrit. In de hal naast het terrein vindt de Rijschoolbeurs plaats. Ook kunnen instructeurs deelnemen aan verschillende workshops.

WRM-bijscholing

Een primeur op de Nationale Rijschooldag: tijdens het evenement is het voor rijinstructeurs mogelijk een theoretische bijscholing te volgen. De WRM-bijscholing is een initiatief van branchevereniging VRB en is goedgekeurd door IBKI. In totaal worden er vijf verschillende bijscholingen gegeven van twee dagdelen. Binnenkort maken we de onderwerpen bekend met de bijbehorende opleidingsinstituten.

Ondernemersontbijt

Ook nieuw dit jaar is het Ondernemersontbijt. Begin je bezoek aan de Nationale Rijschooldag ontspannen én informatief onder het genot van een ontbijt. Rijschoolhouders krijgen praktische tips die ze meteen kunnen toepassen in hun onderneming. Het programma van het Ondernemersontbijt wordt nog aangevuld.

Workshops

Het workshopprogramma is inmiddels bekend. Vanwege de grote belangstelling bij de voorgaande edities, geeft IBKI opnieuw uitleg over de praktijkbegeleiding. Het CBR geeft tijdens de Nationale Rijschooldag informatie over het thema Rijgeschiktheid. De KNMV gaat met instructeurs in gesprek over manieren om motorleerlingen te volgen. Daarnaast vertelt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde over rijopleiding in Vlaanderen die onlangs op de schop ging.

Registreren

1931 is gevestigd aan de Oude Engelenseweg 1, naast de Brabanthallen. De locatie heeft een groot buitenterrein, een mooie beurshal en voldoende parkeergelegenheid: een ideale locatie voor de Nationale Rijschooldag. Bovendien is 1931 goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf treinstation ‘s-Hertogenbosch is het 12 minuten lopen.

Een bezoek aan de Nationale Rijschooldag is gratis, inclusief testritten, beurs en workshops. Voor deelname aan het Ondernemersontbijt wordt een vergoeding gevraagd van 25 euro. Wil je meer informatie, of wil je je meteen inschrijven? Bezoek dan de website van de Nationale Rijschooldag.

Bekijk ook de video van de Nationale Rijschooldag 2018:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 04 Apr 2019 09:18:05 +0000

Read More