Doelstelling

Onze Visie voor 2019 is om een gemiddeld slagingspercentage van 70-75% te hebben en 50-100 examens per jaar