Alternatief rijgeschiktheidsonderzoek voor mensen met Alzheimer

By 27 februari 2018Nieuws, Verkeerspro

Een onderzoek in een klinische setting kan goed voorspellen of iemand met de ziekte van Alzheimer rijgeschikt is. Dat stelt Dafne Piersma, promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen in haar proefschrift ‘Fitness to drive of older drivers with cognitive impairments.’ In 90 procent van de gevallen komt de uitslag van het klinisch onderzoek overeen met de uitslag van de rijtest bij het CBR. Het klinisch rijgeschiktheidsonderzoek bij mensen met een vorm van dementie bestaat uit interviews met de patiënt en een naaste, het uitvoeren van cognitieve testen en ritten in een rijsimulator. 

Nederland vergrijst, en daarmee komt het steeds vaker voor dat automobilisten een vorm van dementie hebben, zoals Alzheimer. Het is belangrijk dat er naar een geschikte methode wordt gekeken om de rijgeschiktheid van deze patiënten goed in te schatten.

Rijtest CBR

“De rijtest bij het CBR zal niet verdwijnen, maar de klinische rijgeschiktheidsonderzoeken kunnen wel meer mogelijkheden bieden,” vertelt Piersma. “In de toekomst kan een deel van de rijgeschiktheidsonderzoeken bij het CBR vervangen worden door onderzoeken in een klinische setting.”

Om er zeker van te zijn dat onderzoeken in een klinische setting echt een betrouwbare voorspelling bieden, is meer onderzoek nodig. SWOV bereidt momenteel een dergelijk onderzoek voor, en is op zoek naar met mensen die beginnende dementie hebben. Piersma verwacht dat dit onderzoek binnenkort start. “SWOV gaat onderzoeken in hoeverre het toepasbaar is. We zijn nog niet zo ver dat we een klinisch rijgeschiktheidsonderzoek kunnen implementeren.”

Toetsen per individu

De promovenda stelt in haar proefschrift dat sommige mensen met lichte dementie nog steeds rijgeschikt zijn. Een deel van de mensen met dementie zijn een risicofactor in het verkeer, maar er zijn ook mensen met beginnende dementie die nog veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Patiënten met dementie hebben vaak verschillende symptomen en prognoses. Het is belangrijk dat er meerdere aspecten onderzocht worden, zoals de ernst van de stoornis, de reactiesnelheid, de kennis van de verkeersregels, en het herkennen van de gevaren.

Piersma werkte tijdens haar promotie traject samen met het CBR, die steeds vaker betrokken is bij onderzoeken die medische aandoeningen in het verkeer toetsen. Zo start het CBR toetsingsorgaan binnenkort een onderzoek dat ingaat op de relatie tussen verkeersveiligheid en ADD/ADHD, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. De opzet is inmiddels bijna afgerond, en over een jaar kunnen er conclusies uit het rapport worden getrokken.

Dafne Piersma verdedigt op 26 februari haar proefschrift.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Willem de Hoog
Publicatie datum: Mon, 26 Feb 2018 07:55:44 +0000
Beginnen met rijlessen?

Autorijschool Leidsche Rijn , Autorijschool Woerden , Autorijschool Harmelen, Autorijschool Vleuten , Autorijschool Vleuterweide, Autorijschool De Meern, Autorijschool Montfoort, Autorijschool Veldhuizen, Autorijschool Utrecht ,Autorijschool Nieuwegein, Autorijschool IJsselstein, Autorijschool Zeist
Autorijschool Maarssen, Autorijschool Maarssenbroek, Autorijschool Overvecht, Autorijschool Zuilen, Autorijschool Kanalen eiland, Autorijschool Papendorp, Autorijschool Houten, Autorijschool Bilthoven, Autorijschool Breukelen, Autorijschool de Bilt