Rijschoolhouder verliest rechtszaak tegen CBR om reserveren examens

By 10 april 2018Nieuws, Verkeerspro

De Transport Academie uit Son heeft in een kort geding examencapaciteit geëist van het CBR. Naar eigen zeggen wordt hij geboycot door de instantie. De rijschool kan tot juli geen praktijkexamens voor tractor inplannen, waardoor het bedrijf veel omzet misloopt. Ook eist de rijschool openheid van zaken en wil inzage in stukken die het capaciteitsprobleem bij examens moet bewijzen. De rechtbank van Den Haag gaat hier echter niet in mee en oordeelt dat een boycot niet aannemelijk is. 

De zitting vond twee weken geleden plaats in de rechtbank in Den Haag. Martie Aarts van de Transport Academie beschuldigt het CBR ervan dat de organisatie hem opzettelijk tegenwerkt. Het is hem naar eigen zeggen onmogelijk gemaakt tractorexamens te reserveren voor het tweede kwartaal van dit jaar. Hiermee loopt hij honderdduizenden euro’s omzet mis, terwijl hij onlangs nog geïnvesteerd heeft in een nieuw pand in Son én nieuwe tractoren.

Aarts kreeg voor het tweede kwartaal uiteindelijk dertig examens toegewezen. Normaal gesproken zijn dat er gemiddeld 115 per kwartaal. “Terwijl een collegabedrijf van vergelijkbare omvang in het noorden alles toegewezen krijgt wat het maar wil”, aldus Aarts. Volgens de ondernemer gaat het niet simpelweg om een gebrek aan capaciteit bij het CBR, maar is er sprake van een vooropgezet plan.

Sanctie

De problemen tussen de rijschool en het CBR zijn volgens Aarts ontstaan nadat een examinator van het CBR schade heeft veroorzaakt aan een tractor die zij destijds hebben gehuurd van de Transport Academie. Vervolgens heeft het CBR twee POL-overeenkomsten (praktijkexamen op locatie) opgezegd in Zeeland. Hierbij gaat het om locaties in Wolfaartsdijk en Biervliet. Aarts had hiervoor samen met een plaatselijke dealer geïnvesteerd in een John Deere-tractor. “Dit heeft mij 27.500 euro gekost. Voor het opzeggen van de overeenkomsten wilde het CBR uiteindelijk een schadevergoeding van 6.250 euro betalen.”

Hoewel de samenwerking tussen de rijschool en het CBR altijd zeer informeel zou zijn verlopen, veranderde de sfeer sindsdien. Volgens het CBR zou tijdens gesprekken tussen Aarts en het CBR de ondernemer dreigende taal hebben uitgesproken. Aarts zegt slechts in een auto tegen een derde ‘een verwensing’ te hebben gemaakt aan het adres van de examinator ‘met betrekking tot het delen van dezelfde gezondheidsperspectieven’ als Aarts op dat moment ondervond.

Het CBR heeft daarop besloten de POL-overeenkomsten voor de locaties Son en Venray ook op te schorten voor de duur van vier maanden met ingang van 13 december 2017. Daarnaast is Aarts voor dezelfde periode de toegang tot alle panden van het CBR ontzegd. Op zijn eigen locaties mocht Aarts ook niet aanwezig zijn tijdens examens.

Examens aanvragen

Naast de sanctie werden ook de examenaanvragen voor het tweede kwartaal van 2018 niet in behandeling genomen, vertelt Aarts: “De afgelopen twee jaar konden wij onze aanvragen voor het hele komende jaar doorgeven aan een examinator van het CBR. Dat hebben wij voor 2018 ook gedaan. Hier is vanuit het CBR een stokje voor gestoken. Ineens kon het niet meer via deze examinator verlopen”, aldus Aarts. “Hierover is niet naar ons gecommuniceerd.”

Ook een aanvraag voor een rijtest wordt niet meer in behandeling genomen. Bovendien is zijn nieuwe bedrijfslocatie in Son nog niet goedgekeurd terwijl hij al verhuisd is. Hierdoor kan hij nog geen examens voor deze locatie inplannen. “Ze zoeken één zondebok. Door de Transport Academie te schrappen, houden ze heel veel examencapaciteit over. Zo proberen ze hun zogenaamde capaciteitsprobleem op te lossen.”

Uit gesprekken met andere rijschoolhouders zou volgens hem blijken dat de examinatoren van het CBR al geruime tijd wisten dat de Transport Academie geboycot zou worden. “Ik werd in december 2017 al gebeld door een rijschoolhouder die vroeg of ik soms een tractor wilde verkopen. Hij had namelijk van een examinator gehoord dat ik geen examens meer zou krijgen. Later bleek dat ook zo te kloppen. Hoe kan het dat andere rijscholen dit in december al wisten?”

Verzoek te laat ingediend

Het CBR ontkende dat er sprake is van een boycot. Advocaat Simon Tichelaar vertelde namens het CBR dat de Transport Academie simpelweg voor het tweede kwartaal van 2018 niet op tijd de examenaanvragen heeft ingediend. Dit moest namelijk vóór januari 2018 gebeuren. Andere rijscholen hebben deze wel op tijd doorgegeven, aldus de advocaat.

Medio februari ontving het CBR alsnog een aanvraag van de Transport Academie. Op dat moment waren, volgens het CBR, alle 2.305 beschikbare examens al verdeeld voor het tweede kwartaal. Dat het bedrijf pas in zo’n laat stadium capaciteit had aangevraagd, noemde de advocaat ‘onbegrijpelijk’. “Het CBR wordt momenteel geconfronteerd met een onverwachte en ongekende stijging van het aantal aanvragen voor capaciteit op alle deelmarkten waarop het CBR actief is.”

Dat had de ondernemer moeten weten, stelt de advocaat. Het CBR heeft het tekort aan capaciteit namelijk ook gecommuniceerd aan de opleiders. “Dat de Transport Academie ervoor heeft gekozen om in een zeer laat stadium capaciteit aan te vragen, betekent dat zij het risico liep dat de examens al zouden zijn verdeeld en vergeven.” Volgens de advocaat is er dus geen sprake van het bewust tegenwerken en kan het bedrijf uit Son ‘gewoon’ de gewenste examencapaciteit voor het derde kwartaal doorgeven wanneer dat opengesteld wordt. Op de vraag van advocaat Yadegari wanneer dan voor het derde kwartaal van 2018 aanvragen ingediend kunnen worden, kon het CBR geen antwoord geven.

Bewijs voor capaciteitsproblemen

Aarts’ advocaat Sepehr Yadegari trok het capaciteitsprobleem in twijfel en wilde bewijs zien van het aantal examenaanvragen en de beschikbare capaciteit. Bewijsstukken die het CBR tot nu toe heeft ingediend, zijn geanonimiseerd en grote gedeeltes van de informatie zijn weggelaten. “Teksten zijn zwartgemaakt, pagina’s ontbreken. Waarom is dat gedaan?” Hij verwees naar de website Rijschoolgegevens.nl, onderdeel van het CBR, waar veel informatie over rijscholen te vinden is en vroeg zich af waarom dat dan wel mogelijk is.

Het CBR kon op dit verzoek echter niet ingaan, aldus advocaat Tichelaar: “Het betreft bedrijfsvertrouwelijke informatie. Het gaat om de aanvragen en hoeveelheid toegewezen examens per rijschoolhouder. Deze gegevens hebben betrekking op de bedrijfsvoering van concurrenten van de Transport Academie.”

‘Machtsmonopolie’

Yadegari sprak over een machtsmonopolie: “Het CBR heeft namelijk als enige organisatie in Nederland de uitsluitende bevoegdheid om rijexamens af te nemen. De boycot van Transport Academie door CBR is vanwege die monopoliepositie des te meer onrechtmatig. En voor zover de boycot verband houdt met het sanctiebesluit dan is daarmee bij voorbaat al de onrechtmatigheid vastgesteld. Het CBR is niet bevoegd om een rijschool op deze wijze te boycotten.”

Advocaat Yadegari vervolgt: “Het belang van de Transport Academie is om nu bij voorlopige voorziening een maatregel op te leggen zodat zij de bedrijfsvoering kan voortzetten, examens kan afnemen en haar klanten kan bedienen. Het belang bij voortzetting van de onderneming weegt zwaarder dan het belang van het CBR om geen examens toe te kennen aan de Transport Academie.”

Boycot niet aannemelijk

Volgens de rechtbank heeft het CBR voldoende aannemelijk gemaakt dat het niet volledig inwilligen van de examenaanvragen van de Transport Academie, is terug te voeren op het relatief late tijdstip waarop deze aanvragen zijn ingediend. Ook noemt de rechtbank de bewijsstukken van het CBR inzichtelijk, ondanks het anonimiseren van de vele gegevens. “Het stond het CBR niet meer vrij om de aanvragen van de Transport Academie in te willigen, simpelweg omdat zij (het overgrote deel van) de beschikbare capaciteit voor het tweede kwartaal 2018 op dat moment reeds onder de overige rijschoolhouders had verdeeld.”

Volgens de rechtbank is het niet aannemelijk geworden dat de Transport Academie wordt geboycot. “Daarbij is van belang dat het CBR voor wat betreft het tweede kwartaal van 2018 ondanks de relatief late capaciteitsaanvraag op 15 februari 2018 aan de Tractor Academie in totaal nog dertig T-examens heeft toegekend, hetgeen in het geval van de veronderstelde boycot niet aannemelijk zou zijn geweest.”

Hoger beroep

Advocaat Yadegari heeft laten weten dat de Transport Academie in hoger beroep gaat tegen deze uitspraak. “Het is onmogelijk dat het Gerechtshof dezelfde geanonimiseerde bewijsstukken van het CBR ook inzichtelijk zal vinden.” De Transport Academie hoopt via crowdfunding geld op te halen voor de juridische kosten.

Lees hier de volledige uitspraak.

Lees ook: 

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van RijschoolPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Bron: Verkeerspro Auteur: Nadine Kieboom Publicatie datum: Fri, 06 Apr 2018 10:35:13 +0000

Beginnen met rijlessen?

Autorijschool Leidsche Rijn , Autorijschool Woerden , Autorijschool Harmelen, Autorijschool Vleuten , Autorijschool Vleuterweide, Autorijschool De Meern, Autorijschool Montfoort, Autorijschool Veldhuizen, Autorijschool Utrecht ,Autorijschool Nieuwegein, Autorijschool IJsselstein, Autorijschool Zeist Autorijschool Maarssen, Autorijschool Maarssenbroek, Autorijschool Overvecht, Autorijschool Zuilen, Autorijschool Kanalen eiland, Autorijschool Papendorp, Autorijschool Houten, Autorijschool Bilthoven, Autorijschool Breukelen, Autorijschool de Bilt